โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N

ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ ้าที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้านๆ ตัว ชมโชว์กราแสดงของชาวพื้นเมืองชนเผ่ามารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี(TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือของชาวเมารี


57,999